کمک به گربه ای که برای اولین بار زایمان را تجربه میکند

گاهی اوقات گربه ای که برای اولین بار زایمان می کند، پس از زایمان بچه های خود را نمیلیسد، پرده های غشایی اطراف انها را در محل مربوطه پاره نمی کند یا اینکه بند ناف را نمیبرد. در چنین مواردی شما بایستی فورا دخالت نمایید و گرنه بچه ها فورا خواهند مرد. پس :

* اگر پرده های غشایی هنوز دور بچه گربه ها را احاطه کرده، آنها را پاره کنید.

* آنها را به وسیله ی یک حوله ی نرم خشک کنید. توجه خاصی به سوراخ های بینی آنها مبذول دارید تا مخاطاتی که ر اه های هوایی را مسدود کرده اند خارج شوند.

* وقتی بچه گربه شروع به تنفس کرد، جیغ ضعیفی می زند و کمی حرکت می کند. شما باید مراقب بند ناف باشید. کمی کتان محکم و یک قیچی کاملا استریل آماده کنید. کتان را محکم، در سه سانتی متری ناف، اطراف بند ناف ببندید.

* کتان را گره بزنید و سپس نیم سانتی متری زیر گره را ببرید

پیام بگذارید