بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

انگلیسی : Blue tit

فرانسوی : Mesange Bleue

لاتین : Parus caeruleus

چطور پیدایش کنیم :

11 سانتی‌متر ؛ تنها چرخ‌ریسکی است که تارک ، بالها و دم آبی روشن دارد . سطح شکمی آن زردرنگ و گونه‌هایش سفید است . خط سیاه چشمی ، خط سیاه پس گردن و خط سیاه دو گونه به هم پیوسته و دنباله خط دور گونه و چانه سیاه مایل به آبی آن ختم می شود ، تارکش حاشیه سفید دارد و در پس گردن آن لکه سفیدی دیده می شود . پشتش تقریبا سبز رنگ است . پرنده نابالغ گونه‌های زرد و سطح پشتی قهوه‌ای مایل به سبز دارد . رفتار این پرنده شبیه چرخ‌ریسک بزرگ است.

زیستگاه :

مانند چرخ ریسک بزرگ .

پراکندگی :

چرخ ریسک سرآبی بومی ایران و از پراکندگی فراوانی برخوردار است

پیام بگذارید