بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرندگان حيواناتي حساس و شكننده هستند و هرگونه اسيب و يا بيماري ميتواند نتايج بسيار جدي و مخرب داشته باشد.كمكهاي اوليه در پرندگان كه در خانه توسط شما انجام ميگيرد در مرحله ي اول دمان قرار دارد و سپس نوبت به درمانها توسط دامپزشك ميرسد.
تروما يكي از خطرناكترين و شايعترين خطراتي است كه پرندگان به ان دچار ميشوند.لبه هاي تيز قفس و يا سيم ميتواند باعث پارگي شديد در نقاطي از بدن پرنده شود.
مبارزه بين پرندگان بخصوص پرندگاني با چثه بزرگ ميتواند اسيبهاي جدي ازجمله پارگي دهان را بدنبال داشته باشد.ديگر حيوانات خانگي مانند سگ و گربه نيز ميتوانند به پرنده اسيب برسانند و ان را زخمي كنند.مهمترين چيز ارام كردن پرنده است.در اين گونه موارد ثانيه ها بسيار پر ارزش هستند.شما بايد سريعا به وضعيت پرنده رسيدگي كنيد.در اولين مرحله پرنده را به محيط گرم و ارام ببريد و چندلحظه اجازه دهيد تا پرنده ارامش پيدا كند.حال نوبت به رسيدگيهاي پزشكي ميرسد.شما بايد سريعا با دامپزشك مشورت كنيد.
پارگي و زخم:
اگر در سطح بدن پرنده پارگي و زخم ديده ميشود ان را با بتادين ضدعفوني كنيد.هرگز از كرمهاي موضعي انتي بيوتيكي استفاده نكنيد مگر با تجويز دامپزشك.
خونريزي:
در ابتدا محل خونريزي را پيدا كنيد و پرهاي ان قسمت را كوتاه كنيد.از محلولهاي لخته كننده خون(فوليكولي) استفاده نكنيد.پارگي زبان نيز باعث خونريزي ميشود درين هنگام پودر زاج سفيد را با اب سرد مخلوط كنيد و در دهان پرنده بريزيد.اگر در نقاط ديگري از بدن پرنده نيز خونريزي ديده ميشود ميتوانيد از هممين حلول استفاده كنيد كه به كاهش خونريزي كمك ميكند.

منقار و ناخن:
پاره يا شكسته شدن پوشش منقار و ناخن نياز به جلوگيري از اسيبهاي بيشتر دارد.اين اسيب ميتواند بر اثر خراب بودن قفس و يا برخورد با جسم محكم ايجاد شود بخشي از ناخن ي منقار كه دچار سيب شده بايد اصلاح شود.
ضربه:
اگر پنجره ي شما توسط پرده پوشيده نشده پرنده هنگام پرواز در خانه ممكن است به ان اثابت كند و دچار اسيب بشود.درين حالت سريعا پرنده را به محلي تاريك ببريدو با دامپزشك تماس بگيريد.اگر پرنده شما هوشياري اش را از دست حتما نياز به اوراژانس دامپزشكي خواهيد داشت.
بسياري از پنده ها هنگام ضربه برايشان مشكل پيش مي ايد كه شايد در لحظه ي اول اين مشكلات ديده نشوند.اگر شما بعد از ضربه مشكوك به بيمار بودن پرنده خود شديد تا زماني كه توسط دامپزشك معاينه نشده اورا در اتاقي تاريك با دماي 85 درجه فارنهايت قرار دهيد.
هرگز سعي نكنيد تا خودتان پرنده را درمان كنيد و برايش درو تجويز كنيد.اين كار فقط بايد توسط دامپزشك انجام شود.
نشانه هايي از بيماري بعد از ضربه:
رفتار مبهم
 كاهش اشتها
 چشمان بسته
 كاهش فعاليت
نشست در پايين قفس بمدت زياد

 نكات ديگر
 اگر بدن پرنده شما اغشته به روغن شد ان را شست و شو دهيد و خشك كنيد.(نحوه ي حمام كردن پرنده= ).اگر حمام كردن پرنده امكان پذير نيست از نشاسته ذرت يا پودر بچه استفاده كنيد.
اگر از بدن پرنده شما غده هايي بيرون زده است ان را با وازلين مرطوب كنيد و به دامپزشك مراجعه كنيد

پیام بگذارید