بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

(نقل قول از نویسنده) سالها قبل، زمانی که من در یک پت شاپ کار میکردم، طوطی ماکائو اسکارلت بسیار بزرگ و پرخاشگری در آنجا وجود داشت که زمانی که افراد سعی در رسیدگی به قفس و خوراک او را داشتند به سمت صورت آنها خیز برمیداشت و فریاد میکشید. البته هیچ کدام از کارکنان پت شاپ کاری با او نداشتند.
با توجه به اینکه این طوطی با چنین رفتار پرخاشگرانه ای نخواهد توانست یک خانه و محل زندگی خوب برای خود پیدا کند، من تصمیم گرفتم که برای بهبود این وضعیت تلاشی بکنم. بدین ترتیب اگر روزی من زمان زیاد و نامحدودی برای کار کردن با او داشتم، در این صورت در آن روز سعی میکردم که با استفاده از تکنیک های تحریک کننده ی مثبت به او آموزش دهم تا از قفس خارج شود. با این حال صاحب فروشگاه صبر خود را از دست داده بود و قصد داشت آن پرنده را به پت شاپی که شرایط بدتری از ما داشت بفروشد. در نتیجه، من به آرامی دور او حوله ای پیچیده و و از قفس خارج کردم و طوطی را به اتاقی بردم که هرگز آنجا را ندیده بود.

تغییر در رفتار او در نتیجه ی این عمل چیزی کمتر از معجزه نبود! بدون وجود فشار غریزی ناشی از محافظت از محوطه ی قفس، او آرامش و راحتی بیشتری کسب کرده بود. به دلیل اینکه من از قبل در نگاه ماکائو به عنوان یک حریف شناخته شده بودم، ریسکی انجام داده و جلوی او رفتم؛ وقتی که به سمت من حمله ور شد، از او دور نشدم و عقب نکشیدم. در این وضعیت من موفق شدم، زیرا ماکائو به دنبال کسی بود که از حمله کردن او ترسی نداشته باشد.

بعد از مدتی وقتی که دیگر کارکنان پت شاپ دوستی بین من و ماکائو را مشاهده کردند، بسیار علاقه داشتند که چگونگی کار کردن با او را یاد بگیرند. من در ماموریتم موفق شده بودم! در ضمن باید بدانید که حقه ی قرار دادن طوطی در اتاقی نا آشنا (که پرنده در آن قلمرویی برای خود مشخص نکرده) تاثیر موقتی دارد. به همین دلیل وقتی که من ماکائو را دوباره به محل قبلی در پت شاپ بازگرداندم، رفتار او دوباره به حالت قبلی و پرخاشگرانه ی خود بازگشت. با این وجود اتاق نا آشنا میتواند موجب شود که رفتار پرخاشگرانه برای مدتی کمتر شود و آموزش های ذکر شده در پایین برای پرنده آسانتر گردد. بدین ترتیب کنترل او برای کمتر ترسیدن از شما میتواند به تدریج منجر به آن شود که طوطی در مناطقی که به آنها احساس مالکیت دارد (مانند داخل یا اطراف قفس)، کمتر حساسیت و پرخاشگری به خرج دهد.

جلوگیری از پرخاشگری های طوطی ماکائو ( ترجمه)

اگر ماکائوی شما نیز رفتار پرخاشگرانه ای به ویژه در محوطه ی اطراف قفس خود دارد، شما میتوانید با روش های مختلف به جلوگیری از این غریزه طبیعی کمک کرده و اثر متقابل سالمی روی او بگذارید؛

آموزش قرار گرفتن روی نشیمنگاه

 وقتی با چنین پرنده ای مواجه میشوید، قدم اولی که باید بردارید آموزش پرنده برای نشستن بر روی یک چوب نشیمنگاه (یا یک سبد یا هر چیز دیگر) است، در هنگامی که آن را جلوی پرنده میبرید. به این آموزش، آموزش نشیمنگاه گفته میشود.

آموزش طوطی برای این عمل آسان است اگر شما در آن پاداش و ستایش خاصی برای طوطی در نظر گرفته باشید. [اگر روی نشیمنگاه آمد در نتیجه ی عمل او برای تشویق برایش پاداشی (مثل یک غذای خوشمزه) تهیه کنید] مطمئن شوید که شما نشیمنگاه را محکم و ثابت نگه داشته اید. اگر برای این آموزش از یک چوب بلند استفاده میکنید، با دست خود انتهای چوب را نگیرید زیرا که در اینصورت وقتی طوطی روی چوب بنشیند، چوب واژگون میگردد. اگر این اتفاق بیفتد پرنده دیگر اقدام به نشستن روی نشیمنگاه نمیکند و از این کار میترسد. بنابر این چوب خیلی بلندی را انتخاب نکنید و طوری آن را در دست بگیرید که دست شما توان نگه داشتن آن را در هنگام نشستن طوطی بزرگ بر روی چوب داشته باشد. در اینصورت ماکائو در هنگام نشستن بر روی آن احساس امنیت بیشتری میکند و نتیجه ای بهتر نصیب میشود.

پس از نشستن طوطی بر روی نشیمنگاه، شما میتوانید به راحتی در هنگام نیاز او را از قفس خارج نمایید. به این دلیل که ماکائوها میتوانند نسبت به قلمرو (قفس) خود بسیار حساس باشند، قبل از سرویس کردن قفس او پرنده را به آرامی به یک مکان دیگر منتقل کنید. هنگام خارج کردن پرنده در قفس و انتقال دادنش به یک محیط امن و آرام اجازه دهید که وقت آزادی برای خود داشته باشد، به بازی بپردازد و برای خود پر و بال ها را باز و بسته کند. این باعث تخلیه ی انرژی پرنده شده و در نتیجه تمایلات پرخاشجویی او را نیز کاهش میدهد. طوطی های پر انرژی عموما میتوانند پرخاشگر تر از یک طوطی خسته و آرام باشند.

آموزش حرکات نمایشی به طوطی

 روشی دیگر برای جلوگیری از پرخاشگری طوطی آموزش های شعبده بازی و حرکات نمایشی، مانند تکان دادن بال و یا دست دادن بر اثر دستور شما، میباشد. مردم دوست دارند با طوطی هایی که کارهای جذاب انجام میدهند ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین این آموزشها راهی برای تقویت روابط اجتماعی پرنده ایجاد میکنند.

حتی اگر مردم از تماس فیزیکی با یک طوطی بزرگ جثه ترس داشته باشند، باز هم میتوانند او را از قفس بیرون آورده و از تعامل با او لذت ببرند. اجتماعی کردن هرگز به ارتباط خیلی صمیمی و نزدیک نیازی ندارد، این کار فقط محتاج توجه کردن به پرنده، مراقبت از او و ایجاد تعاملات اجتماعی با طوطی است.

پیام بگذارید