بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

نام:ککاتیل

 سایز:29-30 س.م

 وزن بالغ:80-100 گرم

 طول عمر:20 سال

 دوره خوابیدن بر روی تخم:19 تا 21 روز

 زمان پر و بال در اوردن: 5 هفتگی

 رنگ در جوانی :نرها دارای بدن و دمی بلند خاکستری رنگ و صورت و تاجی زرد و خاکستری رنگ و گوش های نارنجی و نوکی به رنگ خاکستری تیره میباشند.چشمان جنس نر به رنگ قهوه ای تیره است.ماده ها دارای تاج و سر و گونه ای خاکستری و گوش نارنجی میباشند.

رنگ در نوجوانی و جوجگی: ککاتیل های نابالغ نر مانند ماده های بالغ اند.همچنین انها دارای نوکی خاکستری رنگ اند.

صدا:میتوان گفت که صدای انها شکوه امیز است.

ویژگی رفتاری:این پرنده بهترین پرنده برای تازه کارها است همچنین این پرنده قدرت تقلید کنندگی بسیار خوبی دارد.

رژیم غذایی:غذای انها میتواند مخلوطی از دانه هایی نظیر:دانه قناری و ارزن و کافیشه و مقدار محدودی تخم افتابگردان باشد.همچنین میتوانید برای تغذیه انها از تخم مرغ ابپز و سبزیجات و
میوه و …استفاده نمایید.

علایق:انها حمام کردن و بازی کردن با وسایل بازی((وسایل بازی نباید سمی باشند))مانند وسایلی که بتوانند از ان اویزان شوند را دوست دارند.همچنین میتوانید از چوب های درختان((صنوبر)) برایشان محوطه ای را درست کنید تا بتوانند از شاخه ای به شاخه دیگر بپرند.

پیام بگذارید