بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اسکوهای آفریقایی، پاکستانی، سوریه ای افغانی!!! کدام یک بهترند؟
 

هیچ کاسکویی به نام کاسکوی پاکستانی، سوری، افغانی و غیره وجود ندارد و تمام کاسکوهای وحشی بدون استثناء از محیط طبیعی نقاط مرکزی و غربی آفریقا صید می شوند و برحسب این که قرار باشد به کدام کشورها وارد شوند؛ ابتدا از آفریقا به بازارهای پرندۀ تعدادی از کشورها؛ مثل پاکستان، سوریه و غیره وارد می شوند و از این کشورها به ایران، کشورهای عرب و دیگر کشورهای همسایه منتقل می شوند. مسلماً کاسکوهایی که قرار است به کشورهای خاور دور؛ مثل چین، ژاپن و غیره و نقاط دوردست دیگر وارد شوند، کشورهای واسطه آنها فرق می کند. لذا خریداران کاسکو باید بدانند که منشأ تمام کاسکوها قارۀ آفریقا است. کاسکوها در نقاط مختلف این قاره، بر حسب میزان فراوانی غذا، جثه های متفاوتی دارند. همچنین رنگ کاسکوها در نقاط مختلف قاره آفریقا به علت شرایط مختلف نور خورشید و رطوبت هوا، قدری با هم تفاوت دارد، ولی تمام کاسکوها از لحاظ قدرت یادگیری سخن گویی، مشابه هم هستند. تاکنون تلاشهایی کم و بیش برای تکثیر کاسکو در برخی از کشورها به عمل آمده و عدۀ معدودی توانسته اند با تلاشهای خودجوش، این پرنده را در کشور خودشان تکثیر کنند، اما تاکنون، به جز شرایط طبیعی قاره آفریقا، تکثیر کاسکو در هیچ کشوری چنان فراوان نبوده است که جنبه صادراتی داشته با شد.

ممکن است یک فروشندۀ کاسکو، مدعی شود که کاسکوهای من آفریقایی یا اصل است و کاسکوهای فلان فروشنده که ارزان تر می فروشد، پاکستانی یا غیراصل است. این موضوع صحت ندارد، زیرا اگر روزی کشوری امکان تولید انبوه جوجه کاسکو و صادرات آن فراهم شود، چنان جوجه ها نه تنها ارزان تر و نامرغوب تر از جوجه های وحشی آفریقایی نخواهند بود، بلکه دست کم با 2 برابر قیمت عرضه خواهند شد.

پیام بگذارید