بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سرعت یادگیری کاسکو و تعداد کلمات، عبارات یا جملاتی که کاسکو پس از یادگیری می تواند در حافظه خود نگه دارد، بهترین معیار برای تعیین هوش کاسکو است. کاسکوهایی که در موقع آموزش مستقیم در چشم مربی نگاه می کنند، قدت یادگیری کمتری دارند از آنهایی که یک طرف سر یا یک گوش خود را به طرف بالا می گیرند. به نظر من کاسکو در این حالت یک گوش خودش را به طور کامل اختصاص به شنیدن صدای مربی اش می دهد و صدای مربی را خوب می شنود و بهتر یاد می گیرد.  ادامه مطلب را نیز بخوانید …

 

درست مثل انسان که وقتی می خواهد صدایی را خوب بشنود، دستش را پشت یک گوش خود قرار می مدهد و تلاش می کند که تمام صدا را وارد همان گوش کند. به طور کلی، با نگاه کردن به قیافه ظاهری یک کاسکو و ترکیب بدنی یا شکل سر کاسکو، نمی توان به میزان هوش کاسکو پی برد. همان طور که نمی توان با نگاه کردن به قیافه آدمها به میزان هوش آنها پی برد. در واقع تنها فردی که می تواند درباره هوش یک کاسکو نظر درستی بدهد، صاحب کاسکو است. البته در این مورد هم هر صاحبی صلاحیت اظهار نظر ندارد؛ بلکه صاحبی می تواند نسبت به میزان هوش کاسکوی خود نظر درستی بدهد که او شخصاً با کاسکویش به اندازه کافی و با روش صحیح کار کرده باشد و از روی سرعت فراگیری و مقدار کلمات فرا گرفته نظرش را اعلام کند و زیاده گویی هم نکند.

پیام بگذارید