بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

قیچی کردن پر و بال

پیشنهاد نمی کنم که پر پرنده تان را قیچی کنید البته فراموش نکنید که این کار باید به دست یک کاربلد مانند دکتر دامپزشک انجام شود. گاهی ممکن است پرواز کردن، کاسکوی شما را از خطر ایمن سازد. فقط کافیست هنگامی که کاسکو بیرون از قفسش است  تمامی پنجره ها بسته باشند. یادتان نرود که پرده ها را هم بکشید تا احتمالا کاسکو اگر پرواز کرد با شیشه برخورد نکند.

برخی از کاسکوها بیشتر علاقه به پرواز کردن دارند اما اکثرا تنبل هستند.

توجه: ضمنا اگر تصمیم گرفتید پرهای طوطی مثل کاسکو یا کاکادو  را قیچی کنید حتما به یک کاربلد مثل من بسپارید زیرا کاسکوی شما برای مدتها از شما دلخور میشه و فراموش نمی کنه این کار شما را و پاک کردن این خاطره بد از فکر کاسکو یا کاکادو یا امازون یا…. کار سختی خواهد بود . سعی کنید مواقعی که کاسکوی شما باید ناراحتی اجباری تحمل کنه مثل هنگام امپول خوردن یا …. خود شما تو صحنه نباشید و یواشکی دورادور هواشو داشته باشید.

پیام بگذارید