بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

چرا رنگ کاسکوها با هم متفاوت است؟

در افریقا و در بعضی مناطق رنگ بدن کاسکوها تیره و در مناطقی دیگر رنگ انها روشن است

به غیر از تفاوتی که بین کاسکوی تیمنه (دم سیاه) و کنگو (دم قرمز) است که نژاد تیمنه دارای پرهای تیره تری است. و کنگو دارای پرهای روشن تر که گاه حتی از خاکستری هم روشنتر یعنی نقره ای می باشند.

حتی کاسکوهایی از یک نژاد هم به خاطر زندگی در مناطق مختلف رنگهایشان متفاوت است با یکدیگر.

دلیلش هم احتمالا مناطق و اب و هواهای  مختلفی است که در قلب افریقا کاسکوها در انها زندگی می کنند.

نظر اینجانب این است که کاسکوهایی که دارای رنگهای تیره تر هستند بیشتر به مناطق مرطوب تعلق دارند و کاسکوهای خاکستری کمرنگ و نقره ای دارای زیستگاهی نسبتا کم باران تر هستند.

به همین خاطر به نظر میرسه کاسکوهایی با رنگهای روشنتر بیشتر مناسب زندگی در اب و هوای ایران باشند.

البته ممکنه این دیدگاه من در مورد اب و هوای زیستگاه و رنگ و سازگاری کاسکوی نقره ای با اب و هوای ایران کاملا درست نباشه.

اب و هوای زیستگاه کاسکو

کاسکو بیشتر قسمتهای افریقای مرکزی در کمربندی وسیع از جزایر گینه تا شمال غربی تانزانیا و كنيا یافت میشود.

سه کشور را که کاسکوها در انها زندگی می کنند را بررسی می کنیم

تانزانیا: تانزانیا در قسمت شرقی آفریقا واقع شده است.  بیشتر خاك آن  از یك فلات باپوشش گیاهی بوته زار و علفزار تشكیل شده. كه در شمال به ناحیه آتشفشانی كلیمانجارو، در شرق به  دریاچه تانگانیكا، و در جنوب به زمینهای مرتفع، محدود  می شود.

مهم: علیرغم مجاورت با خط استوا، ارتفاع زیاد این  سرزمین، باعث شده كه دمای هوا بین 29-18 درجه سانتی  گراد ثابت بماند. البته در جلگه های ساحلی، آب و هوا  گرمسیری است و میزان بارش آن، به 106-57 سانتی متر در سال بالغ می شود.

کنیا: كینا در منطقه استوا قرار دارد. اما از آنجا كه بخش اعظم این كشور از یك فلات مرتفع تشكیل شده، میانگین درجه  حرارت 27-10 درجه سانتی گراد، و میزان بارش سالانه  بین 250-76 سانتی متر.

مناطق ساحلی که در کنار اقیانوس هند قرار دارد دارای  آب و هوایی گرم و مرطوب است.

گینه: گینه سرچشمه رودهای نیجر گامبیا وسنگال در این كشور قرار دارد.

پیام بگذارید