بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

فِرِد، طوطی خاکستری، به دنبال مرگ نگهدارنده اش دچار افسردگی شده و ناچار است از پروزاک استفاده کند.

فِرِد از وقتی جوجه بود با جرج دنس زندگی می کرد. پس از مرگ آقای دنس، فِرِد مبتلا به افسردگی شد و همه ی پرهای گردنش را کند همچنین تمام روز سرش را به بالا و پایین حرکت می داد که حاکی از روحیه خرابش بود.

اکنون برایش مصرف روزانه دو وعده از نسخه ی مخصوص پرندگان داروی پروزاک تجویز شده، به نام Clomicalm.

همسر جرج، هلن، می گوید: “از وقتی همسرم فوت کرده همین وضعیت را دارد.”

“فِرِد خیلی به جرج نزدیک بود و حالا دلتنگ و محزون است.”

پیام بگذارید