لوری تاج آبی

لوری تاج آبی از طوطی های بومی استرالیاست

طول این طوطی 19 سانتی متر دارای پوشش سبز رنگ زیر

نوک قرمز و دارای تاج آبی رنگ می باشد.تعداد این

طوطی ها نرمال است و جز لیست قرمز در حال انقراض

نیست علاقمند به درختان نارگیل می باشد.

در دسته های کوچک زندگی می کندد که کتر از 15 عدد

هستن و در فصول بهار بصورت جفت جفت دیده می شوند.

شهدخوار می باشد علاقمند به میوه های سخت بویژه

نارگیل است. در داخل درخت لانه می سازد و زمان

استراحت مخفی می شود

پیام بگذارید