بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

لوری گلو زرد نیز از طوطی
سانان Psittacidae می باشد و در
جزایر Solomon یافت می شود.

طول این طوطی 28سانتی متر و عموما پوشش قرمز و کلاهک
سیاه بالها سبز رنگ و حلقه دور چشم سبز می باشد. در
زیر گلو ناحیه زرد رنگ وجود دارد که اسم گذاری این
لوری به همین دلیل است.

در دو طرف ناحیه گردن بند مشکی رنگ وجود دارد.پاهای

 خاکستری تیره و ران ها آبی می باشد. منقار نارنجی

قرمز و مردمک چشم نیز نارنجی است

پیام بگذارید