بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

با نزدیک شدن به فصل گرم و تابستان زمان خوبی برای دیدن حشره بسیار زیبایی به اسم کرم
شب تاب است که شبها زیباییش چند برابر می شود.

ولی این حشره زیبا از دشمنان بزرگ سلامتی حیوانات خانگی به خصوص پرندگان است. سالها
تحقیقات رو این حشره زیبا انجام شد تا دلیل مرگ حیوانات بعد از تماس با این حشره کشف شود .
نتیجه این بود که این کرم دارای سم کشنده برای حیوانات هست سم یک کرم شب تاب می تواند
یک سمندر را به راحتی از پا در آورد.غورباقه های درختی بسیاری بعد از شکار این کرم مرده
اند.

کرمی که از خود نور پرتو می کند کرم نر می باشد که به 2 دلیل اینکار را انجام می هد دلیل اول
و عمده آن جلب کرم شب تاب ماده است.دلیل دیگر در واقع این نور زنگ خطری برای ترشح ماده
بسیار سمی می باشد که باید از آن دوری کرد.

کرم شب تاب دارای زهریست که در دو زیستان , پرندگان , و سایر حیوانات باعث مسمومیت و مرگ می شود.

نام این زهر lucibufagins است که از نظر شیمیایی مانند سمیست که در برخی گیاهان سمی یافت می شود

اگر دوزیست , پرنده یا حیوانات دیگر شما مثل ایگوانا و … کرم شب تاب را خوردند سریعا با
دامپزشک مشورت کنید.چون مراقبت های اورژانسی سریعا باید انجام شود

پیام بگذارید