بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرندگان خانگی با ورود پرنده ی جدید یا فرد جدید به خانه ممکن است حسادت ورزیده و در نتیجه ی آن نسبت به شما، فرد یا پرنده ی تازه وارد حالت تهاجمی بگیرند. برای حل این مشکل از راهکارهای زیر می توانید استفاده کنید:

◾بهترین کار این است که به پرنده ثابت کنید حضور فرد یا پرنده ی جدید برایش مفید است: هرگاه علائم حسادت را در پرنده مشاهده کردید، به او جایزه دهید، یک حمام دلنشین مهمانش کنید یا سرش را بخارانید. با این کار به پرنده اطمینان می دهید که فرد یا پرنده ی تازه وارد برایش نتایج خوشایندی را به همراه دارد.

◾اگر پرنده نسبت به فرد دیگر حسادت می ورزد: این فرد باید سعی کند ارتباطی خاص را با پرنده آغاز کند. به نرمی با پرنده صحبت کند و به او جایزه بدهد و با او وقت بگذراند، مثلا با هم تلویزیون تماشا کنند. در این مرحله بهتر است فرد مورد علاقه ی پرنده حضور نداشته باشد تا پرنده بتواند روی فرد جدید تمرکز کند.

◾اگر صاحب پرنده و فرد جدید هر دو حضور دارند: باید مراحل ذکر شده در مورد جایزه یا حمام را حتما دنبال کرده و اعتماد پرنده را بدست آورید.

◾صبور باشید: برای اینکار به زمان نیاز خواهید داشت. به پرنده فرصت کافی برای بازیابی آرامشش را بدهید. عشق و آسایش را به هیچ موجود زنده ای نمیتوان تحمیل کرد. برای تامینش به زمان نیاز است.

پیام بگذارید