بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مرتب کردن یا کوتاه کردن ناخن های پرنده از کارهای لازم و مهم برای صاحب یک پرنده است.

اگر شما تا به حال توسط چنگال های یک پرنده زخمی شده باشید می دانید که ناخن های پرنده چقدر تیز و دردناک هستند به هر حال جدا از راحتی شخصی خودتان دلایل دیگری نیز برای مرتب کردن ناخن های یک پرنده وجود دارد.مرتب کردن سریع ناخن ها به طور مداوم می تواند از مشکلات پای پرنده شما جلو گیری کند هم چنین با کوتاه کردن ناخنهای پای پرنده می توانید از مبلمان و وسایل با ارزش خود محافظت کنید.

برای مرتب کردن ناخن های پرنده خود بدون صدمه زدن به او باید این نکات را در ذهن داشته باشید:

پودر بند آورنده ی خون را آماده داشته باشید:کوتاه کردن و مرتب کردن ناخن های پرنده آسان است و سریع انجام میشود اما باید خیلی مراقب باشید.چون از دست دادن خون برای پرنده به شدت خطرناک است.هروقت خواستید ناخنهای پرنده خود را کوتاه کنید همیشه پودر بند آورنده ی خون را با خود به همراه داشته باشید

پرنده ی خود را درون حوله ای قرار دهید:حتی شیرین ترین و بامزه ترین پرنده های اهلی هنگام کوتاه کردن ناخنهای پرنده کمی ناراحت می شوند.حوله پیچ کردن پرنده ی خود هنگام کوتاه کردن ناخنهای پرنده باعث میشود تا اضطراب پرنده کم شده و همچنین شما هم به توانید پرنده را به راحتی گرفته و ناخنهای او را کوتاه کنید

فقط تیزی نوک ناخنهای پرنده را کوتاه کنید:وقتی که می خواهید ناخنهای پرنده را کوتاه کنید فقط نوک ناخنها و تیزی ناخنها را مرتب کنید و از سریع کوتاه کردن بپرهیزید چون باعث درد در پرنده میشود

سریع کار کنید اما مواظب باشید:معمولا هیچ صاحب پرنده ای کوتاه کردن و مرتب کردن ناخنهای پرنده را دوست ندارد.برای کاهش استرس خود و پرنده تان برای کوتاه کردن ناخنها سریع عمل کنید و سپس پرنده را آزاد کنید.حوله پیچ کردن و نگه داشتن پرنده حتی برای مدت کوتاهی می تواند برای پرنده ترسناک و خسته کننده باشد بنابرین مطمئن شوید می توانید ناخنهای پرنده را سریع و راحت کوتاه کنید فراموش نکنید در هنگام کار به آرامی با او صحبت کنید و به او اطمینان دهید

احتمالا پرنده شما در حین کار احساس گیجی و وحشت زدگی میکند بنابرین گوش دادن به صدای شما باعث آرامش او می شود

با در ذهن داشتن این راه کارها می توانید ناخنهای پرنده ی خود را به راحتی کوتاه کنید هم چنین با گذشت زمان و تلاش شما برای کوتاه کردن ناخنهای پرنده تحمل پرنده بیشتر می شود و به آراستن روزمره ی پرنده کمک می کند

پیام بگذارید