بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سن كاسكو تنها از روي چشم ها معين ميگردد، فقط ميتوان سن جوجه كاسكوها را همزمان از روي چشم و هم از روي دم معين نمود.

نكته : ( عده اي سودجو دم پرنده مسن را با اسپري  رنگ نموده و به جاي جوجه به فروش ميرسانند )

 
هیچ وقت از دور یا حرف نمی شود سن کاسکو را دقیق گفت یک کارشناس واقعی همیشه از نزدیک می تواند نظر بدهد و از روي عكس بصورت احتمالی می تواند نظر بدهد.

پیام بگذارید