بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

نخستین زیستگاه قناری ها
 تاریخ پیدایش قناری ها به قرن 15 میلادی بر میگردد در سال 1478 (یعنی زمانی که اسپانیایی ها جزایر قناری را گرفتند تعداد زیادی فنچ های وحشی از انجا به اسپانیا اوردند،نجیب زادگان اسپانیایی با شنیدن آواز این پرندگان کوچک لذت میبردند و خانوم های اسپانیایی نیز به داشتن این پرندگان زیبا،رام و خوش صدا عادت نمودند.ثروتمندان برای داشتن این پرندگان خوش آوا پول زیادی میپرداختند و در کاخ های خود از انها نگهداری مینودند.این رسم خیلی زود بین کشورهای اروپایی رایج شد و به صورت تجارت پرسودی بین مردم اسپانیا معمول و نخستین پایه فروش این نوع پرندگان در کشورهای اروپایی گذاشته شد.
پرورش دهندگان اسپانیایی خیلی باهوش بودند تا آنجا که تنها پرندگان نرینه را میفروختند و بدین ترتیب این امتیاز زاد و ولد را به مدت یکسال برای خود نگهداشتند ولی درست روشن نیست این امتیاز تا چه مدت در اختیار اسپانیایی ها بود ولی این انحصار در سالهای میانی قرن 18 به پایان رسید.
در کتاب یوسی لیزا نوشته جیوانی پیترو که در سال 1622 منتشر شد امده است یک کشتی بزرگ اسپانیایی از جزایر قناری بسوی لگورن با تعداد بسیار زیادی قناری در حرکت بود که دچار توفان دریا میگردید و کشتی در هم شکست و قناری ها ازاد و پرواز کردند و باد بیشتر انهارا به جزیره ی کوچک البا برد.این قناریهای رها شده در این جزیره وضعیت خوبی برای زیستن و پرورش پیدا کردند و بدینگونه نژاد انها رو به افزایش نهاد.خیلی از این زمان نگذشته بود که ایتالیایی ها انها را پیدا کردند و شروع به پرورش و جوجه کشی قناریها به میزان زیادی نمودند و هر دو جنس انها یعنی نر و ماده را به کشورهای اروپایی صادر کردند
 سپس به صورت انبوه به کشورهای روسیه و انگلستان فرستاده شد در قرن 17 پرورش قناری ذر المان هم انجام گرفت و بنام قناری های المانی یا رولر نامیده شدند.
گرچه تمام قناری هایی که امروزه میشناسیم از همان قناری های وحشی به وجود آمده اند ولی قناری های نخستین شباهت کمی با قناریهای امروزی دارند.قناری های وحشی پرندگان خاصی بودند که بیشتر به گنجشک و سهره شبیه بودند و تنها یک زرد تیره به روی سینه خود داشتند و در کتاب بخش تاریخ جانوری آمده که این پرنده با اوای دلنشین از جزایر قناری اورده شده است.

پیام بگذارید