بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرنده ای را که آسیب دیده و زخمی شده را باید سریعا به دامپزشکی رساند.در این فاصله شما نیز باید اقدامات اولیه را انجام دهید.اما به یاد داشته باشید برای
 بهبود پرنده بعد از انجام اقدامات اولیه پرنده را حتما به دامپزشکی برسانید.

در صورت خونریزی منبع خونریزی باید مشخص شود.”پودر بند آورنده خون”آرد ذرت و یا جوش شیرین می تواند برای جلوگیری از خونریزی مفید باشد.

زاج سفید (سولفات پتاسیم و آلومینیم) با آب سرد هم می تواند گزینه خوبی برای بند آوردن خون باشد.بر روی زخم هم می توانید پد گاز قرار دهید.

اگر پای پرنده مجروح شده است به آن پماد آنتی بیوتیک بمالید و آن را با باند ببندید.

برای بالهای شکسته روی پرنده و بال را با پارچه ای بپوشانید.

هنگامی که یک پرنده توسط یک گربه زخمی شود احتمال عفونت بسیار زیاد است.در این زمان زخمها را با هیدروژن پروکسید تمیز کنید و در بعضی موارد آنتی بیوتیک لازم است.

اگر پرنده مجروح در شُک است که علائم آن:”حرکت نکردن”تنفس سریع و چشمهای نیمه باز است جای او را تغییر داده و به یک محل گرم و کم نور قرار دهید.

در بعضی از کشورها وقتی پرنده ای زخمی پیدا می شود انجام اقدامات اولیه ممنوع بوده و پرنده را باید سریعا به نزدیکترین دامپزشکی رساند.

اگر پرنده با پنجره و یا یک جسم شیشه ای برخورد کرد احتمال آسیب دیده شدن پرنده بسیار کم است و معمولا پرنده در این حالت دچار شک می شود.در این

 حالت پرنده را در یک جعبه سوراخ دار گذاشته و پس از مدتی او را از جعبه خارج کنید و به احتمال زیاد پرنده توانایی پرواز را داشته باشد.

برای گرفتن پرنده ای که زخمی شده است طوری او را بگیرید تا کمترین آسیبی به او وارد شود.بهترین راه برای گرفتن یک پرنده وحشی انداختن یک پارچه

 بر روی اوست.(به یاد داشته باشید این روش برای گرفتن پرندگانی که با گلوله شکار زخمی شده اند صحیح نمی باشد)

سایر روشهای گرفتن پرنده مانند گرفتن از منقار پرنده و گرفتن از بال توصیه نمی شود مگر این که در این کار مهارت داشته باشید.

و هم چنین بهتر است برای موارد ضروری همیشه شماره دامپزشک را داشته باشید.

پیام بگذارید