بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرندگان مسلما جز جذاب ترین حیوانات خانگی هستند.
زمانی که شما با یک پرنده عصبانی مواجه می شود نگران نباشید.
قدم به قدم مراحل زیر را با حوصله انجام دهید:

STEP1:
پرنده را بگیرید و پرهای پرنده را اصلاح کنید.اجازه بدهید پرنده در قفس خود به مدت دو روز به پرهای جدید خود عادت کند.

STEP2:
قفس پرنده را به یک اتاق خالی انتقال دهید.جایی که کمترین وسیله که موجبات حواس پرتی پرنده را فراهم آورد وجود داشته باشد.یک تکه چوب استراحت یا ریسمان را در اتاق قرار دهید.

STEP3:
به تنهایی وارد اتاق شوید درب را ببندید.در قفس پرنده را باز کنید و نزدیک قفس پرنده بدون حرکت بایستید.اجازه دهید پرنده اطمینان حاصل کند که شما جهت کمک آنجا هستید و قصد آسیب رساندن ندارید.اجازه دهید پرنده از قفس خارج شود.اگر پرنده قصد خروج نداشت اصرار نورزید و ادامه کار را به روز دیگر موکول کنید تا زمانی که پرنده تصمیم بگیرد خودش از قفس خارج شود به این کار ادامه دهید.

STEP4:
پس از آنکه پرنده از قفس خارج شد اجازه دهید پرنده به روی چوب استراحتی که قبلا در اتاق قرار داده بودید برود.این چوب می بایست در نزدیکی قفس پرنده طراحی شده باشد.اگر پرنده قصد رفتن روی چوب را ندارد اصرار نورزید و اجازه دهید پرنده بیشتر با محیط آشنا شود.تمام این مراحل می بایست در سکوت و آرامش انجام شود.

STEP5:
در هر مرحله از پیشرفت به پرنده جایزه بدهید.زمانی که پرنده از قفس خارج شد”جایزه”.زمانی که پرنده روی چوب رفت”جایزه”.بوسیله جایزه آموزش خود را تقویت کنید.

STEP6:
اجازه دهید پرنده روی انگشت شما بالا و پایین رود.سپس اجازه دهید روی بازوی شما بالا و پایین رود.با حوصله باشید و برای این کار وقت صرف کنید.این مرحله برای پرنده بسیار مهم است.

پیام بگذارید

X