بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مسئولیت پذیری یک اصل است: پرورش محیطی برای ارتباط مثبت اعضای گروه. چطور؟

با ترک اتاق در صورت لزوم. این را از کجا می فهمم؟ من این تصمیم را بر مبنای مشاهداتم و شرایط می گیرم. گاهی حضور من موجب سردرگمی و آشفتگی در روابط این سه پرنده می شود. باید بسیار حساس و هوشیار باشم و اگر برای بهبود ارتباط لازم است خود را از جمع آنها حذف کنم.
با فراهم کردن فضای کافی و نشیمنگاه کافی برای هر سه پرنده.
با با تامین فضای کافی. تا به راحتی تصمیم بگیرند که برای چه مدت و تا چه حد می خواهند با یکدیگر در ارتباط باشند یا نباشند.
با تشویق کار گروهی. که در بیشتر شان خودم هم شریک می شوم. از خوردن گرفته تا استراحت کردن و خوابیدن.

پیام بگذارید