بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مینا بطور طبیعی توانایی تقلید دارد و بعنوان یک مقلد به حساب می آید زمانیکه این پرنده شروع
به سخنگویی می کند هیچ پرنده دیگری توانایی رقابت با او را ندارد. اما نکته قابل ملاحظه سن
است. زمانیکه مینا به سن 2 سالگی برسد دیگر سخنگویی را یاد نخواد گرفت بهترین سن برای
آموزش بین 3تا9ماهگی می باشد. در این سن مینا تحت تسلط و نفوذ قرار می گیرد.

آمزش تنها چند هفته زمان می برد و بعد آن کار شما راحت می شود روند یادگیری باید آهسته و
مستمر باشد به این صورت که در ابتدا کلمه آسانی را انتخاب کنید بهتر است کلمه کوتاه باشد و
بسیار تکرار شود هر زمان که پرنده را دیدین کلمه را براش تکرار کنید.
زمانیکه پرنده لغت را آموخت کلمه بعدی را شرع کنید.در برخی موارد دیده شده میناهایی بیش از

100 لغت یادگرفته اند.

پیام بگذارید

X