بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بسياري از مردم هنگامي كه يك پرنده را از پت شاپ خريداري ميكنند از سن دقيق ان اگاه نيستند.
دامپزشك اگر سن دقيق پرنده را بداند ميتواند ليست دقيقتري از بيماري ها و اختلالات احتمالي كه ممكن است براي پرنده پيش بيايد ارائه دهد.
نكات زير ميتواند به تعيين سن پرنده شما كمك كند:
پر: طوطي سانان كم سن و سال معمولا پرهاي كدر و تيره ندارند.هرچقد سن پرنده بالا بروددرخشندگي پرها كمتر ميشوديك روش ديگر براي تعيين سن پرندگاني كه پرهاي انها در دوران جواني و بلوغ تفاوتي باهم نميكند دم است! معمولا دم پرندگان جوان كوتاهتر از دم پرندگان بالغ است.
رنگ منقار :در برخي ا ز گونه ها رنگ منقار در دوره هاي سني مختلف متفاوت است و با بالا رفتن سن منقار نيز تيره تر ميشود در برخي پرندگان بالغ قاعده ي نوك انها به رنگ روشن ديده ميشود.
رنگ عنبيه (براي طوطي سانان):از طريق رنگ عنبيه نيز ميتوان به سن پرنده پي برد.در بسياري از طوطي سانان جوان رنگ عنبيه تيره (قهوه اي تيره) است . اين رنگ ظرف يك سال تغيير خواهد كرد و متمايل به خاكستري ميشودسپس طي يك تا سه سال اين رنگ به زرد تبديل خواهد شد.در برخي از گونه (طوطي امازون) تغييرات عنبيه به رنگ قرمز يا نارنجا استكه پرنده اي كه داراي چشماني به رنگ است بالغ خواهد بود.در گونه هاي افريقايي پرنده هايي كه داراي چشماني به رنگ خاكستري تا قهوه اي هستند بالغ اند.

پیام بگذارید