بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

عروس هلندی ها به سختی با هم قفسی خود ارتباط برقرار می کنند.عروس ها به دلیل دوستانه بودن و تربیت پذیر بودنشان به نگهداری شدن توسط انسانها معروفند.
در حیات وحش این پرندگان به صورت جفت جفت زندگی میکنند.بدون شک این پرندگان هنگام زندگی در قفس با داشتن همراه خوشحال تر هستند . نگهداری این پرندگان مشکل نسیت اما باید به چند نکته مهم توجه داشت :

1. معرفی کردن دو عروس هلندی به یکدیگر : این کار باید طی مدت زمان طولانی انجام بگیرد به این صورت که هر دو ان ها را در قفس های جداگانه و دور از هم نگه داری کنید ( طوری که همدیگر را ببینند ولی به هم دسترسی نداشته باشند) تا زمانی که احساس کنید کاملا به وجود هم عادت کرده اند . اگر چنانچه پس از معرفی ان ها به هم هردو حالتی مظطرب داشتند باید سریع ان ها را جدا کنید.

2.تصمیم بگیرید وقتی پرنده پچه هایش را به دنیا آورد چگونه پرنده ها را دستی خواهید کرد.جوجه های کاکاتیل به نگهداری بسیار زیاد نیاز دارند.بنابرین این جوجه کشی از این پرندگان کاری غیر عاقلانه است مگر اینکه شما کارتان این باشد.
اگر پرنده ی شما تخم می گذارد به او غذای بیشتری بدهید و به دلیل اینکه او هنگام تخم گذاری کلسیم زیادی از دست میدهد به او کلسیم و پروتئین اضافه بدهید.قبل از اینکه پرنده روی تخم بخوابد تخم را از قفس خارج کنید.

3.به کاکاتیل خود آموزش دهید تا هر وقت حرف میزنید نزدیک شود.این باعث میشود تا بتوانید دعواهایی را که بین آنها رخ می دهد را از بین ببرید و در هنگام بازی آنها کنترلشان کنید و آنها را سالم نگه دارید:به پرنده خود آموزش دهید برای هنگامی که او را صدا می زنید.روی دست خود یک تشویقی گذاشته و اسم پرنده تان را بگویید و تشویقش کنید تا نزدیک شود.دادن تشویقی را همیشه هنگامی که اسم پرنده را صدا می زنید و او به شما نزدیک می شود ادامه دهید.توجه داشته باشید تا هیچ وقت هنگام تنبیه کردن یا دعوا کردن پرنده اسمش را صدا نزنید.
 
4.از پرندگان هنگام خارج شدن از قفس مراقبت کنید.گرفتن کاکاتیلی که از قفس خارج شده است در مواقع ضروری به اندازه کافی سخت است اما گرفتن 2 کاکاتیل غیر ممکن و بسیار بسیار سخت میباشد.هنگام خارج شدن آنها از قفس همه ی درها را ببندید و سگ ها و گربه ها را از اتاق دور کنید.هرگونه سیم ووسایلی که باعث زخمی شدن کاکاتیل می شود را بردارید.

پیام بگذارید

X