بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


1. من بیش از 10 سال عمر خواهم کرد. دوری از تو برایم دردناک خواهد بود. قبل از اینکه مرا به خانه ببری به این قضیه فکر کن.

2. به من فرصت بده بفهمم از من چه می خواهی.

3. به من اعتماد کن. برایم بسیار حیاتی است.
 
4. از من عصبانی نشو. برای مجازات مرا حبس نکن. تو کارت را داری، تفریحت را داری، دوستانت را داری ولی من فقط تو را دارم.

5. با من حرف بزن. حتی اگر کلماتت را نفهمم، وقتی با من حرف میزنی صدایت را درک می کنم.

6. مراقب باش با من چطور برخورد می کنی. هرگز رفتارت را فراموش نخواهم کرد.

7. قبل از اینکه مرا کتک بزنی به این فکر کن که من هم نوکی دارم قوی که با آن می توانستم استخوان انگشتت را خرد کنم ولی هرگز اینکار را نکردم.

8. قبل از اینکه مرا برای دوستانه برخورد نکردن، لجبازی یا تنبل بودن سرزنش کنی، از خودت بپرس ممکن است از چه چیز رنجیده باشم. شاید غذایم مناسب نیست یا مدت طولانی در قفس حبس بوده ام.
9. وقتی پیر می شوم از من مراقبت کن. خود تو هم روزی پیر خواهی شد.
10. در سفر آخر همراهم باش. نگو “تحمل دیدنش را ندارم” یا “بگذارید در غیاب من رخ دهد”. همه چیز برایم راحت تر خواهد بود، اگر تو در کنارم باشی. بدان که دوستت دارم.

پیام بگذارید