بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرکنی و جویدن پرها توسط کاسکو ، علل مختلفی می تواند داشته باشد :
1.افسردگی و …
2.ممکن است از پرنده دیگری یاد گرفته باشد
3.…
 
و اما برای درمان :

ابتدا سعی کنید وقت بیشتری را در منار پرنده باشید و کمتر پرنده را در خانه تنها بگذارید .

سعی کنید با دس به پرنده غذا بدهید و زمانی که پرنده غذا می خورد ، با او حرف بزنید . این کار باعث می شود پرنده احساس محبت کند و افسردگی او برطرف شود .

با این کار افسردگی پرنده رفع می شود . اما ممکن است پس از آن نیزرنده از روی عادت پرکنی را تکرار کند . در این صورت باید از گردنبند الیزابت استفاده کنید . این گردن مانع رسیدن نوک پرنده به پرهای سینه و … می شود و به مرور زمان باعث می شود پرنده این عادت خود را ترک کند .

در این مدت ، با رعایت رژیم های غذایی خاص و نیز استفاده از قطره مولتی ویتامین در آب پرنده ،  می توان روند رشد مجدد پرهای پرنده را تسریغ کرد .

پیام بگذارید