بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در طبیعت، طوطی ها دائما با نیاز به اتخاذ تصمیماتی حیاتی برای زندگیشان رو به رو هستند. طوطی ها در اسارت هم باید این شانس را داشته باشند که تصمیم بگیرند. اینکار به طوطی حسی از استقلال و کنترل شرایط زندگی را می دهد که در نتیجه امکان بهروزی عمومی، توان شاد زیستن و زندگی سالم را برایشان فراهم میکند.

قبل از هر پیز، بیایید “استقلال” را تعریف کنیم:

استقلال به معنای سیطره بی قید پرنده بر کل خانه نیست!

هرگاه پرنده بیرون از قفس مشغول بازیست بمنظور تضمین ایمنی اش، نظارت بر فعالیتهای پرنده همواره اهمیت دارد.

پس استقلال به چه معناست؟ پرنده ای که حس استقلال دارد، امکانات زیر را داراست:

– توان سرگزم کردن خودش

– آزادی برگزیدن: در خصوص غذا، بازی کردن، استحمام و خواب

– توان خود-خشنود سازی: با انتخاب فعالیتهای لذتبخش و شاد

– توان صرف مناسب انرژی

چطور به طوطی تان کمک کنید که حسی از استقلال را بدست آورد؟

– یک طوطی بخش اعظم حس استقلال اش را وقتی بسیار جوان است بدست می آورد. مبذول نداشتن توجه بیش از حد به جوجه ها مهم است. اینگونه توجهات بی مورد با نیازهای پرندگان جوان ازگاری ندارد و با رشد رفتارهای مستقل در پرنده تداخل دارد. حاصل اینگونه توجه، پرورش پرنده ای کاملا نیازمند است که بیش از حد به فرد نگهدارنده اش وابستگی دارد و در معرض توسل به جیغ کشیدن های بیش از حد برای جلب توجه است.

– از سنین بسیار پایین پرنده باید امکان بازی ایمن، جستجوی ایمن، حریم خصوصی و تصمیم سازی در درون قفس اش را هم داشته باشد. و لازمه این امر فراهم آوردن امکانات متنوع برای “انتخاب” است. “تنوع” کلید موفقیت است!

– فراهم کردن تعدادی اسباب بازی متنوع که در بر گیرنده طیف وسیعی از رنگها، بافتها و عملکردها باشد می تواند شانس یادگیری پرنده را بالا برده و بر حس کنجکاوی اش بیافزاید. او را تزغیب به بررسی محیط اطراف کند، اعتماد به نفس اش را افزون کند و ترس اش از اشیا حدید را کم کند.

– قرار دادن خوراکی های سلامت و متنوع در احتیار پرنده از سنین پایین به او امکان انتخاب غذا ا میدهد و در بلند مدت نیز موجب انعطاف پذریری تغذیه می شود.

– فراهم کردن نشیمنگاه ها و نهانگاه های متنوع به پرنده امکان انتخاب میدهد. انتخاب اینکه کجا وقت بگذراند و کجا بخوابد.

رفتارهای کنکاش گر و طبیعی پرنده تان با قرار گرفتن در معرض چالش های ذهنی و شانسهای متعدد برای انتخاب، برانگیخته می شود. با دخیل کردن پرنده در اینگونه فعالیتها به او در پیشگیری از رشد رفتارهای کلیشه ای کمک میکنید.

هنگام برقراری ارتباط، طوطی ها نیاز دارند به انتخاب هایشان احترام گذاشته شود.

قانون شماره یک: نمیتوانید رایطه ای را بر طوطی تحمیل کنید.

او را با جلب اعتماد و از طریق فعالیتهای پایدار و بافکر “رهبری مثبت” آموزش دهید.
 

پیام بگذارید