بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

لوری گوش آبی تنها در ناحیه Seram in Maluku province,

Indonesia یافت می شود

طول این طوطی 24 سانتی متر می باشد دارای پوشش قرمز

و گونه های آبی رنگ می باشد که تا گوشها این رنگ

ادامه دارد زیر نوک لوری آبی متمایل به بنفش می

باشد.انتهای بالها سیاه رنگ است

لوری بالغ دارای منقار نارجنی و بالای برجستگی بینی

صورتی است.

طوطی بسیار بلند پروازی می باشد کمتریا ارتفاع

پرواز این طوطی از زمین 800 متر و بطور معمول 1600-

2400متر ارتفاع تا زمین است.

از گلهای درختان تغذیه می کند در دسته های کم جمعیت

یافت می شوند.

این نوع لوری در لیست قرمز و در حال انقراض قرار

دارند.

پیام بگذارید