بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت
همکاران ما

کادر درمان و تمامی پرسنل و همکاران ما در بیمارستان دامپزشکی پایتخت

مجموعه بیمارستان پایتخت متشکل از کادر حرفه ای و یک تیم متحد از سال 90 کار خود را شروع کرده است.

testimonial-07

محمد فردوس

مدیر بیمارستان
team-01

اصغر فرهادی

رییس بیمارستان
team-02

اکرم محمدی

کادر درمان
team-03

سمیرا شمس

متخصص آزمایشگاه
testimonial-06

مهسا امینی

پزشک دهکده
team-04

مینا رفیعی

روابط عمومی
testimonial-05

مرتضی خامسی

ارتباطات
testimonial-09

مهران رجبی

پت شاپ