بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کلیه خدمات این بخش به صورت شبانه روزی توسط متخصصین بخش داخلی ارائه می شود :

 • بخش اختصاصی چشم پزشکی
 • بخش اختصاصی بیماری های قلب
 • بخش اختصاصی دندانپزشکی
 • بخش اختصاصی آبزیان و حیوانات خاص
 • واکسناسیون و درمان انگلی
 • صدور شناسنامه بهداشتی
 • ارائه گواهی سلامت برای خروج از کشور
 • بخش اختصاصی پرندگان زینتی
 • تعیین جنسیت پرندگان توسط دستگاه سونوگرافی
 • بخش اختصاصی اگزوتیک (همستر ، خرگوش ، لاک پشت ،ایگوانا و …)
 • کاشت میکروچیپ

پیام بگذارید