بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کلیه خدمات این بخش توسط متخصصین تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ارائه می گردد .

  • مجهز به جدیدترین و مدرنترین دستگاه رادیولوژی و سونوگرافی
  • خدمات ارائه شده شامل : رادیولوژی معمولی و رنگی ، اکوکاردیوگرافی ، سونوگرافی رنگی ،معمولی و دو بعدی

پیام بگذارید