کادر درمانی بیمارستان

 

کادر درمانی بخش داخلی

دکتر محمدرضا فردوس

(رئیس بیمارستان)

دکتر ماهان بیطرف

(مدیر بیمارستان)

دکتر داریوش شیرانی
 

(متخصص بیماری های داخلی )

دکتر علی تقی پور

(متخصص بیماری های داخلی و اگزوتیک و استاد دانشگاه)

دکتر ایمان تقوی

(متخصص بیماری های داخلی )

دکتر مجید شهابی

(متخصص بیماری های داخلی )

دکتر یارا تمبرچی

(متخصص بیماری های داخلی )

دکتر رضا یوسفی

(متخصص بیماری های تولید مثل و مامایی)

مهندس علی علیاری

(کارشناس )

دکتر شهرام جمشیدی

(متخصص بیماری های داخلی )

 

کادر درمانی بخش جراحی

دکتر دامون انصاری

(متخصص جراحی از دانشگاه تهران)

دکتر محمد حجازی

(متخصص جراحی از دانشگاه تهران)

دکتر نازنین جعفری

(متخصص جراحی از دانشگاه تهران)

دکتر محمد ابر کار

(متخصص جراحی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه)

دکترحمیدرضا فتاحیان

(متخصص جراحی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه)

دکترروزبه مریدپور

(متخصص جراحی )

 

کادر بخش تصویربرداری تشخیصی

دکتر وریا توحیدی

(متخصص رادیولوژی و استاد دانشگاه)

دکتر شایان ساوجبلاغی

(متخصص رادیولوژی)

دکتر سجادی

(متخصص رادیولوژی)

خانم دکتر روشنک  مختاری

(متخصص رادیولوژی)

 

دکتر فرزان ترابلی

(متخصص رادیولوژی)

 

 

کادر بخش آزمایشگاه

دکتر وحید فتحی پور

( متخصص کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه تهران)

دکتر بابک یگانه

 

 

کادر درمانی بخش بستری

 

مهندس علی قاسمی

مهندس طیبی

 

بخش داروخانه

دکتر سیما نیکخواه

 

 بخش تربیت و آموزش

مهندس نادر پیک

 

پیام بگذارید