بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت
پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران
 
 

پایگاه تصاویر و فیلم
 
 

نشریه علمی تحقیقاتی دامپزشکی
 
 

کلینیک های دامپزشکی
 
 

سایت های دامپروری و دامپزشکی
 
 

مشخصات درمانگاههای دام های کوچک
 
 

مشخصات داروخانه های دام در سطح استان تهران
 
 

خبرنامه دامپزشکان ایران زمین
 
 

شبکه اطلاع رسانی دامپزشکی ایران – وتیران
 
 

انجمن علمی دامپزشکان ایران
 
 

مشخصات آزمایشگاههای دام در استان تهران
 
 

جستجوی دامپزشک
 
 

کلینیک های دامهای کوچک
 
 

جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک
 
 

داروهای دام و طیور
 
 

دامپزشک
 
 

مرجع سایتها و مقالات دامپزشکی و دامپروری
 
 
پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی کشور
 
http://www.irteb.com


پایگاه تصاویر و فیلم
 
 
http://www.pettube.com


نشریه علمی تحقیقاتی دامپزشکی
 
 
http://fireworshipper.persianblog.com/


کلینیک های دامپزشکی
 
http://www.infopoultry.net/REGISTER/cmplist.asp?act


سایت های دامپروری و دامپزشکی
 
 
http://vetsite.blogfa.com.net


مشخصات درمانگاههای دام های کوچک
 
 
http://www.tehranvet.ir/darman/darmangah.htm


مشخصات داروخانه های دام در سطح استان تهران
 
 
http://www.tehranvet.ir/darman/darookhane.htm


خبرنامه دامپزشکان ایران زمین
 
 
http://vetnews.ir


شبکه اطلاع رسانی دامپزشکی ایران – وتیران
 
 
http://www.vetiran.ir/


انجمن علمی دامپزشکان ایران
 
 
http://vetiran.blogfa.com/


مشخصات آزمایشگاههای دام در استان تهران
 
 
http://www.tehranvet.ir/darman/azmayeshgah.htm


جستجوی دامپزشک
 
 
http://persiavet.com/asp/Vet-p/search.asp


کلینیک های دامهای کوچک
 
 
http://www.iransava.com/pages/clinic.htm


جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک
 
 
http://www.iransava.com/


داروهای دام و طیور
 
http://www.ketabeavval.ir/Directory/.aspx?c


دامپزشک
 
 
http://www.ketabeavval.ir/Directory/.aspx?c


مرجع سایتها و مقالات دامپزشکی و دامپروری
 
 
http://www.vetsite.blogfa.com/

پیام بگذارید