بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

این بخش مجهزبه جدیدترین و مدرنترین دستگاه های آزمایشگاهی برای انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز حیوانات می باشد .

  • آزمایش خون در یک دقیقه توسط دستگاه CBC آنالیزور و دیجیتال مخصوص حیوانات
  • اندازه گیری کلیه فاکتورهای بیو شیمیایی خونی توسط دستگاه اسپکترفتومتر
  • کلیه آزمایش های میکروبی ، قارچی ، انگلی ، ادرار ،پاتولوژی

 

پیام بگذارید