کادر درمانی بخش داخلی

07
07 دکتر سید جاوید آل داود (متخصص بیماری های داخلی و رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
09 دکتر ماهان بیطرف (مدیر بیمارستان)
IMG_1013 دکتر علی تقی پور (متخصص بیماری های داخلی و اگزوتیک و استاد دانشگاه)
03 دکتر محمدرضا فردوس (رئیس بیمارستان)
دکتر ایمان تقوی (متخصص بیماری های داخلی )

 

 

پیام بگذارید