بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


1. شاه طوطي معمولي
2. شاه طوطي برمه
3. شاه طوطي آندامان
4. شاه طوطي نپال
5. شاه طوطي سيامي

 تعيين جنسيت

 تعيين جنسيت در شاه طوطي هاي بالغ به راحتي به وسيله حلقه دور گردن صورت مي گيرد. رنگ پر و بال و حلقه دور گردن در شاه طوطي در سن سه سالگي به بالا مشخص مي گردد. در برخي از شاه طوطي ها رنگ حلقه دور گردن در پرنده نر بين سن 18 تا 30 ماهگي كامل مي¬شود و گاهي اوقات اين حلقه در سن 36 ماهگي كامل شده است. رنگ جوجه ها معمولاً تا قبل از بلوغ شبيه رنگ پرنده ماده است. لذا تعيين جنسيت از روي حلقه دور گردن انحصاراً بعد از بلوغ امكان پذير است.

تعيين سن شاه طوطي

 تعيين سن شاه طوطي كار دشواري است و چنانچه پرنده شناسنامه داشته باشد، تعيين سن دقيق آن مقدور مي شود و در غير اين صورت تعيين دقيق سن پرنده مقدور نيست. بديهي است كه برخي از صفات و مشخصات ظاهري مي تواند جوان و يا مسن بودن پرنده را مشخص كند كه البته اين كار فقط توسط پرورش دهندگان حرفه اي ممكن است. معمولاً عنبيه چشم شاه طوطي در جوجه ها تيره است و هرچه سن پرنده افزايش يابد رنگ آن به زردي مي گرايد، اين مشخصه باعث مي شود تا برخي از پرورش دهندگان حرفه اي بتوانند سن طوطي را تخمين بزنند. البته قابل ذكر است كه سن طوطي نر با ديدن حلقه دور گردن نيز قابل تخمين است. هرچه سن پرنده افزايش يابد. منقار پرنده كم رنگ تر و خط خطي تر و فلس هاي پاي پرنده كدر مي گردد.

پیام بگذارید

X