بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اندازه چرخ ریسک پشت سر سفید تقریبا 11 سانتی‌متر است و اندکی از چرخ‌ریسک سرآبی کوچکتر است ، کوچکترین چرخ ریسک در منطقه است. دم کوتاهی دارد و نسبتا سیاه است.
صدا و بعضی از رفتارش شبیه سسک تاج طلایی است.
تارکش سیاه و یک لکه بزرگ سفید در پس گردن دارد . گونه‌هایش سفید چرک و از بالای چانه تا بالای سینه سیاه است . سطح پشتی خاکستری مایل به زیتونی با دو رگه بالی سفید و سطح شکمی تقریبا سفید با پهلوهای نخودی دارد .
در پرنده نابالغ گونه‌ها ، سطح شکمی و لکه پس گردن تقریبا زرد است . به اندازه چرخ ریسک بزرگ خودنما نیست .
هنگام خشم پرهای سرش را به صورت تاج کوچکی در می آورد.
بسیار پر جنب و جوش بوده و بی حرکت نمی ماند.

چرخ ریسک پشت سر سفید

صدای پرنده:

صدای چرخ ریسک پشت سر سفید تکرار دو تا سه نوت، به صورت “تی-چو-تی-چو، tee-chu،tee-chu” و یا “چو-وی،چو-وی، chu-wee،chu-wee” و گاهی نیز آرام، شبیه “په سی ت، pseet” یا “سی-سی-سی، si-si-si” شنیده می شود.

چرخ ریسک پشت سر سفید

زیستگاه :

جنگل‌ها و باغ‌ها ، خصوصا در جنگل های سوزنی برگ یا همراه با درختان بلوط در مناطق کوهستانی زندگی می کند.
در سوراخ کنده‌های درختان و دیواره ساحلی رودخانه‌ها و معمولا نزدیک به زمین آشیانه می سازد .

چرخ ریسک پشت سر سفید

پراکندگی :‌

چرخ ریسک پشت سر سفید بومی ایران و از پراکندگی فراوانی برخوردار است

حفاظت:

برنامه حفاظتی خواصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

پیام بگذارید

X