گرما زدگی در پرندگان

پرندگان مانند سایر حیوانات خونگرم دچار گرما زدگی میشوند.

گرما زدگی در صورتی اتفاق می افتد که:

پرنده در نور مستقیم خورشید قرار بگیرد و هیچ سایه و سرپناهی برای او وجود نداشته باشد.

پرنده در یک وسیله نقلیه با پنجره های بسته و تهویه نامناسب قرار بگیرد.

قرار گرفتن بیش از اندازه در زیر لامپ های حرارتی.

پیچیده شدن طولانی مدت در حوله.

به طور معمول گرما زدگی در پرندگان چاق بیشتر رخ میدهد.

علائم استرس گرمایی و یا گرما زدگی:

له له زدن(تنفس با دهان باز)

باز کردن بالها

اضطراب یا بی قراری.

گرما زدگی میتواند کشنده باشد بنابرین توجه به موقع لازم است.

کمک ها اولیه گرما زدگی:

برای بهبود یک پرنده گرما زده کارهای زیر را انجام دهید:

جابه جایی پرنده از جای گرم به یک جای سرد

پاشیدن آب به آرامی روی بدن پرنده

خنک نگه داشتن پاهای پرنده با آب

به پرنده هیچ استرسی ندهید

سریعا به دامپزشک مراجعه کنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.