ماه: خرداد 1394

گرما زدگي در سگ ها

اين شرايط بسيار خطرناك زماني رخ ميدهد كه سگ در ماشين داغ رها بشود يا سگ در هواي گرم مدت زيادي ورزش و بازي كند.تحقيقات اخير نشان داده كه ماشين ها حتي در روزهاي خنك هم بسيار گرم و خطرناك براي سگها هستند. دماي نرمال بدن سگها حدود 101.5 درجه…
ادامه مطلب

برخي از انواع سوانح برای سگ ها

سگها معمولا بسيار دچار بريدگي ها و خراشهايي در سطح پوستشان مي شوند ولي اغلب اين زخمها عميق و جدي نيستند ولي خونريزي مي كنند. اولين كمك به آنها فشار است.يعني يك پارچه يا دستمال تميز را روي زخم گذاشته و فشار دهيد . اگر زخم خيلي عميق نباشد مي…
ادامه مطلب

كمكهاي اوليه براي سگهاي آسيب ديده

چه چيزهايي را صاحبان سگ بايد در مورد كمكهاي اوليه سگ بدانند. به عنوان يك صاحب سگ شما بايد بدانيد كه چه چيزي براي شما و سگتان بهتر است .شما به او غذا ميدهيد ،او را به ورزش مبيريد و به او آموزش مي دهيد كه رفتاري مناسب داشته باشد.…
ادامه مطلب