ماه: تیر 1393

کادر درمانی بیمارستان

  کادر درمانی بخش داخلی دکتر محمدرضا فردوس (رئیس بیمارستان) دکتر ماهان بیطرف (مدیر بیمارستان) دکتر داریوش شیرانی   (متخصص بیماری های داخلی ) دکتر علی تقی پور (متخصص بیماری های داخلی و اگزوتیک و استاد دانشگاه) دکتر ایمان تقوی (متخصص بیماری های داخلی ) دکتر مجید شهابی (متخصص بیماری…
ادامه مطلب