بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کوتاه کردن ناخن گریت دین دشوار است، اگر در این زمینه مهارت لازم را ندارید و یا از قدرت بدنی کافی برخوردار نیستید بهتر است برای کوتاه کردن ناخن ها از دامپزشک کمک بگیرید.
کوتاه کردن ناخنها در حفظ سلامت گریت دین کاری مهم است و نمی توان آنرا از برنامۀ بهداشتی سگ حذف نمود.

اگر ناخن ها به صورت مرتب کوتاه نشوند ممکن است خرد شده و یا داخل گوشت پنجه رفته دردناک شود و باعث عفونت و لنگش حیوان گردد.
اگر گریت دین در خارج از منزل نگهداری شود و فعالیت روزانه در محیط باز داشته باشد، حرکت برروی سطوح سخت باعث می شود ناخن ها خود به خود کوتاه شوند، اما اگر گریت دین در منزل نگهداری شود و یا فعالیت بدنی کمی خارج از منزل داشته باشد، نیاز به کوتاه شدن ناخن ها دارد.

کوتاه شدن ناخن ها علاوه برآنکه از پیچیدگی در گوشت جلوگیری می کند از گیر کردن ناخن به اشیاء و شکسته شدن ناخن و انگشت جلوگیری می کند. همچنین سبب می شود تا افرادی که با این نژاد بزرگ در ارتباط هستند از ایمنی بیشتری برخوردار باشند، گریت دین بی شک مهربان ترین موجود در خانوادۀ شما خواهد بود با این حال وجود ناخن بلند و وزن زیاد می تواند ناخواسته باعث آسیب دیدن افراد منزل گردد. چون گریت دین از قدرت بدنی بالای خود آگاه نیست و گاهی برای بازی و جلب توجه، پنجه هایش را بر روی بدن صاحب قرار می دهد و بلندی ناخن ها که با وزن زیاد برروی پوست بدن فشار وارد می کند و می تواند باعث خراش و پارگی شود. حال اگر این اتفاق برای کودکان ایجاد شود می تواند باعث ایجاد مشکلی واقعی گردد. اما با کوتاه کردن ناخن ها می توانید به آسودگی از این مشکلات احتمالی بکاهید.
علاوه بر مشکلات ذکر شده، اگر ناخن های گریت دین بیش از حد بلند گردد، حیوان تمام وزن خود را در زمان راه رفتن برروی نواحی پشت پنجه (پد های کف پاها) متمرکز می کند و همین عامل سبب می شود تا راه رفتن گریت دین حالت غیر طبیعی به خود بگیرد و می تواند برای سگ بسیار دردناک باشد. در این زمان صاحب بادیدن تغییر حرکت در سگ به معاینۀ پا و پنجه ها می پردازد اما نمی تواند علت را دریابد چون از دید ما شکل ظاهری استخوانهای پنجه و پا سالم است و هیچ زخم و خراشی نیز دیده نمی شود.

پیام بگذارید