بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کلینیک رفتارشناسی بیمارستان دامپزشکی پایتخت

برخی از مشکلات رفتاری در حیوانات خانگی (سگ و گربه) جدی هستند و نیاز به مداخله گام به گام و یافتن ریشه آن مشکل دارند و نمی‌توان آن ها را به سادگی به حیوان آموزش داد زیرا گاهی حیوان خانگی در حالت ذهنی مناسبی نیست که امکان آموزش صحیح را داشته باشد و این می‌تواند منجر به نا امیدی و حتی رها شدن شود.

انواع مشکلات رایج رفتاری در حیوانات خانگی:
* انواع پرخاشگری نسبت به افراد یا حیوانات دیگر
* انواع اضطراب
* بی نظمی
* خود زنی
* تخریب
* در گربه ها انواع اختلالات اجتماعی

* اختلالات اجباری و وسواس و کلیشه تکرار
(انجام مکرر یک رفتار تا حدی که با زندگی روزمره تداخل داشته باشد) مانند تعقیب دم
تعقیب سایه، لیسیدن، چرخش، قدم زدن، جویدن اسباب بازی
*واق زدن بیش از حد
* حفاری
* گاز گرفتن
* خراشیدن
* پریدن
* علامت گذاری

طرح های درمانی

* اصلاح رفتار های حیوان خانگی
* اصلاح رفتار های صاحب حیوان های خانگی و برقراری اعتماد
* اصلاح تربیت اشتباه و باز گرداندن اعتماد بنفس حیوان خانگی
* نحوه برخورد با حیوانات (درون گرا و برون گرا)
* تجویز دارو توسط دامپزشک و کنترل واکنش حیوان خانگی به پیرامون خود