بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کلینیک تخصصی پوست بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پوست بزرگترین و قابل مشاهده ترین اندام بدن و سد آناتومیک و فیزیولوژیکی بین حیوان و محیط است. پوست نه تنها اندامی با الگوهاي واکنشی خاص خود است، بلکه منعکس کننده فرآیندهایی است که در سایر نقاط بدن رخ میدهد.

از جمله عملکردها و خواص کلی پوست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

* مانع محصور کننده بین محیط و اندام هاي داخلی
* تنظیم حرارت بدن
* کمک به ذخیره سازي بعضی مواد مهم در بدن
* شرکت در فرآیندهاي ایمنی
* عمل ضد میکروبی
* ادراك حسی
* دفع مواد زاید
* تولید ویتامین ویتامین دی

در کنار این موارد پوست همچنین به عنوان یک شاخص محسوب میشود. پوست ممکن است شاخص مهمی از سلامت عمومی، بیماري هاي داخلی و اثرات موادي باشد که به صورت موضعی یا داخلی مصرف میشوند.
مو در کنار پوست در عایق حرارتی و ادراك حسی نقش داشته و به عنوان سدی در برابر آسیبهاي شیمیایی، فیزیکی و میکروبی پوست اهمیت دارد. مو همچنین محافظ نور است. رنگ پوشش در تنظیم حرارتی اهمیت دارد. پوشش مویی رنگ روشن در هواي آفتابی گرم
کارآمدتر هستند. براق بودن پوشش مو در انعکاس نور خورشید مهم است.
بیماري های پوستی میتوانند به دلیل طیف گسترده ای از مشکلات زمینه اي ایجاد شوند، و از آنجایی که پوست طیف محدودي از پاسخها به مشکلات را دارد، بسیاري از بیماري هاي مختلف ظاهر بالینی مشابهی دارند. این می تواند ناامید کننده باشد زیرا ممکن است برای رسیدن به
یک تشخیص قطعی به آزمایش هاي تشخیصی متعددی نیاز باشد و صاحبانی که این موضوع را درك نمیکنند ممکن است ناامید شده و ازدامپزشکی به دامپزشکی دیگر به دنبال درمانی براي حیوانات خانگی خود باشند. مهمترین نکته این است که براي دستیابی به موفقیت، باید از یک رویکرد سیستماتیک براي حیوانات مبتلا به بیماری پوستی استفاده کرد.

بیماري هاي پوستی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

دسته اول بیماري هایی هستند که مستقیما خود پوست را دچار عارضه میکنند
نظیر تومورهاي پوستی، انگلهاي پوستی، قارچها، باکتري ها و ویروسها. دسته دوم بیماري هایی هستند که به شکل ثانویه پوست را دچارعارضه میکنن نظیر بیماري هاي متابولیکی، برخی مسمومیتها، بیماري های مربوط به غدد درون ریز بدن و بیماري هاي مرتبط با بدکاري
دستگاه ایمنی ( خود ایمن و وابسته به ایمنی) . بنابراین در برخی موارد تستهاي تشخیصی پوستی به تنهایی برای تشخیص بیماري کافی نبوده و برای تشخیص درست نیازمند آزمایشهاي هورمونی و خون شناسی هستیم. همچنین بسیاري از بیماري هاي پوستی مزمن یا عود کننده
هستند. سوابق پزشکی دقیق اطلاعات مفیدي را در مستندسازي پیشرفت بیماري، الگوهاي عود و پاسخ به درمان ارائه میدهد. فرم هاي تاریخچه و فرم هاي توپوگرافی، به دست آوردن و ثبت اطلاعات مهم را تسهیل میکنند و در نظارت بر پاسخ به درمانها مفید باشند..
در کلینیک تخصصی پوست بیمارستان دامپزشکی پایتخت سعی بر این است که با ایجاد یک ارتباط متناسب با صاحبان بیماران پوستی تمامی نکات مهم و لازم جهت تشخیص بیماري پوستی اخذ گردیده و متناسب با شرایط بیمار و صاحب بیمار بهترین راهکارها جهت تشخیص بیماري و
بهبود بیمار ارائه گردند. در این کلینیک با نظارت متخصص کلینیکال پاتولوژي نمونه هاي لازم جهت تشخیص بیماري گرفته شده و تفسیرمیشوند و نهایتا بیمار براي دریافت درمان مناسب زیر نظر متخصص داخلی به بخش درمانی ارجاع میشود.

شرایط لازم جهت نمونه برداري از پوست:

براي تشخیص درست و جلوگیری از تشخیص هاي کاذب و گمراه کننده توصیه میشود که صاحبان محترم حیوانات خانگی از یک هفته قبل از نمونه برداري، داروهاي مصرفی مربوط به ضایعات پوستی نظیر پمادهاي موضعی، داروهای ضد التهاب (کورتون) و آنتی بیوتیکها را قطع و همچنین از شست و شوی موضع خودداري کنند.

تستهاي تشخیصی براي بیماران دچار ضایعات پوستی که در کلینیک تخصصی بیمارستان دامپزشکی پایتخت ارائه میشوند عبارتند از:

1. آزمایش و کشت قارچ + تست لامپ وود
2. تست خراش (تشخیص انگلهاي جلدی)
3. کشت میکروب و آنتیبیوگرام از ضایعات جلدی
4. سیتولوژي پوست
5.(اف ان ای) توده های پوستی
6. بیوپسی و پاتولوژي ضایعات و تودههاي پوستی
7. آزمایش کامل خون و پنل هورمونی
8. تست لشمانیوز برای سگ
9. تیتر آنتی بادی( ای ان ای) جهت تشخیص بیماری های خودایمنی

بیماري هاي پوستی با زمان شروع معمول مرتبط با سن :
کمتر از 4 ماه:

1.اختلالات مادرزادی ( مانند نقص اکتودرم، آستنی پوستی، هیپوتریکوزیس، ادم لنفاوی)
2. دمودیکوزیس
3. درماتومیوزیت
4. درماتوفیتوز
5. اپیدرمولیز بولوزا
6. آلرژی غذایی
7. ایکتیوز
8. ایمپتیگو
9. سلولیت نوجوانان
10. کوتولگی مربوط به کم کاری هیپوفیز
11. تیروزینمی

4 تا 12 ماهگی :

1. فورونکولوز پوزه سگ (آکنه)
2. آلوپسی همراه با کاهش رنگ
3. آلرژي به کک
4. دیسپلازي فولیکولی
5. آلرژي غذایی
6. هیستیوسایتوما
7. پاپیلوماتوز ویروسی ( دهانی)
8. درماتوز نژادهاي بزرگ پاسخگو به روی

1 تا 3 سال :

1. آلوپسی نژادهاي دارای پوشش مخملی ( سندرم ایست فولیکولی)
2. درماتیت آتوپیک سگ
3. آلوپسی همراه با کاهش رنگ
4. هیستیوسایتوما
5. سبوره ایدیوپاتیک اولیه
6. درماتوز پاسخگو به روي در نژادهاي قطب شمال

3 تا 8 سال :

1. آلرژي غذایی
2. صفات ثانویه جنس مونث به دلیل توموري شدن بیضه
3. کمکاري تیروئید
4. پرکاري آدرنال ( ها یپرکورتیزولیسم)
5. بیماري های ناشی از سیستم ایمنی

بزرگتر از 8 سال:

1. نئوپلازی جلدی
2. آلوپسی پارانئوپلاستیک گربه
3. پرکاري آدرنال ( ها یپرکورتیزولیسم)
4. اریتم مهاجرتی نکرولیتیک ( سندرم کبدی –جلدی)
5. پوست نازک و شکننده

Previous slide
Next slide