کلینیک تخصصی اندوسکوپی و کلونوسکوپی بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اندوسکوپی روش تشخیص و درمان غیرتهاجمی در حیوانات خانگی است که به تشخیص مشکلات گوارشی کمک شایانی می کند.

– تشخیص سلول ها و بافت های غیرطبیعی؛ مثل زخم ها و پارگی های دستگاه گوارش
– تشخیص تومورهای گوارشی مثل لینفوما
– تشخیص اختلالات حرکتی در دستگاه گوارش
– بررسی پروسه درمان در زخم های گوارشی
– نمونه برداری بافتی از بافت های مورد نظر
– خارج کردن اجسام خارجی بلعیده شده توسط حیوان
– بررسی ضخامت بافتی و تشخیص شرایط التهابی

موارد نامبرده در بالا، تنها چندی از کاربردهای پرشمار این روش تشخیص درمانی غیرتهاجمی است.

همچنین انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی جهت تشخیص موارد غیرطبیعی از ناحیه حلق، مری، معده و روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
طبیعی است که در استفاده از آندوسکوپی بیهوشی عمومی حیوان ضروری است .

در موارد زیرمی توان از این روش تشخیصی استفاده کرد:

*اسهال های مزمن
*استفراغ های غیرقابل کنترل
*کاهش وزن به همراه علائم گوارشی
*بلع جسم خارجی
*خونریزی های روده بزرگ و استفراغ های خونی
*سختی در بلع و عفونت های راجعه ریه.
*نمونه گیری از بافت های غیرطبیعی و تومورهای دستگاه گوارش