همکاران گذشته بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دکتر شهرام جمشیدی

متخصص بیماری های داخلی

دکتر سید جاوید ال داود

متخصص بیماری های داخلی

دکتر سیامک مشهدی رفیعی

متخصص بیماری های داخلی

دکتر ایمان تقوی

متخصص بیماری های داخلی

دکتر وحید فتحی پور

متخصص کلینیکال پاتولوژی

دکتر دامون انصاری

متخصص جراحی

دکتر نازنین جعفری

متخصص جراحی

دکتر محمد حجازی

متخصص جراحی

دکتر فردین براتی

متخصص جراحی

دکتر محسن وهار

متخصص جراحی

دکتر مسعود رضوان

متخصص جراحی

دکتر رضا سجادی

متخصص رادیولوژی

دکتر شروین اکبریان

متخصص رادیولوژی

دکتر نیما سیاح

متخصص رادیولوژی

دکتر حمید محی الدین

متخصص رادیولوژی

دکتر هادی چراغی

متخصص کلینیکال پاتولوژی