بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

همکاران گذشته بیمارستان دامپزشکی پایتخت

همکاران گذشته بیمارستان دامپزشکی پایتخت

jamshidi

دکتر شهرام جمشیدی

متخصص بیماریهای داخلی
aledavood

دکتر سید جاوید ال داود

متخصص بیماری های داخلی
taghavi

دکتر ایمان تقوی

متخصص بیماریهای داخلی
rafii

دکتر سیامک مشهدی رفیعی

متخصص بیماری های داخلی
ansari

دکتر دامون انصاری

متخصص جراحی
fathipoor

دکتر وحید فتحی پور

متخصص کلینیکال پاتولوژی
hejazi

دکتر محمد حجازی

متخصص جراحی
jafari

دکتر نازنین جعفری

متخصص جراحی
vahar

دکتر محسن وهار

متخصص جراحی
barati

دکتر فردین براتی

متخصص جراحی
sajadii-radiology

دکتر رضا سجادی

متخصص رادیولوژی
rezvan

دکتر مسعود رضوان

متخصص جراحی
abarkar

دکتر محمد ابرکار

متخصص جراحی
shirati

دکتر داریوش شیرانی

متخصص بیماری های داخلی
akbarian

دکتر شروین اکبریان

متخصص رادیولوژی
sayah1

دکتر نیما سیاح

متخصص رادیولوژی
mohyedin

دکتر حمید محی الدین

متخصص رادیولوژی
hadi-cheraghi

دکتر هادی چراغی

متخصص کلینیکال پاتولوژی
woocommerce-placeholder

دکتر روشنک مختاری

متخصص رادیولوژی
woocommerce-placeholder

دکتر فرزان ترابلی

متخصص رادیولوژی
woocommerce-placeholder

دکتر نوشین ذبیحی

متخصص رادیولوژی
woocommerce-placeholder

دکتر ارین ربیعی

متخصص جراحی