بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بخش سونوگرافی بیمارستان دامپزشکی پایتخت

برخلاف تصور برخی از بیماری های حیوانات خانگی از طریق رادیولوژی قابل تشخیص نمی باشد و باید حتما از تکنولوژی سونوگرافی برای تشخیص قطعی بهره برد.
بخش سونوگرافی بیمارستان پایتخت مجهز به جدیدترین دستگاه سونوگرافی برند جنرال الکتریک آمریکا می باشد که با داشتن پروب های مخصوص دامپزشکی قابلیت تشخیص بسیار دقیقی را برای متخصصین مجموعه فراهم می آورد.