بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بخش سونوگرافی بیمارستان دامپزشکی پایتخت

برخلاف تصور برخی از بیماری های حیوانات خانگی از طریق رادیولوژی قابل تشخیص نمی باشد و باید حتما از تکنولوژی سونوگرافی برای تشخیص قطعی بهره برد.
بخش سونوگرافی بیمارستان پایتخت مجهز به جدیدترین دستگاه سونوگرافی برند جنرال الکتریک آمریکا می باشد که با داشتن پروب های مخصوص دامپزشکی قابلیت تشخیص بسیار دقیقی را برای متخصصین مجموعه فراهم می آورد.