بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بخش داروخانه بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آیا می دانستید که نسخه دامپزشک را بدون مراجعه به داروخانه های سطح شهر و سرگردانی در ترافیک می توانید به سرعت از داروخانه بیمارستان تهیه کنید!!؟؟
پس از مراجعه به بیمارستان و بعد از تشخیص عارضه و تجویز دامپزشک ، درمان حیوان توسط دارو های موجود در داروخانه بیمارستان انجام می شود.
داروخانه بیمارستان دامپزشکی پایتخت با کادری مجرب و متخصص عرضه کننده تمامی داروها و مکمل ها و محصولات بهداشتی و درمانی تخصصی سگ و گربه و تمامی حیوانات خانگی ، همچنین ساخت داروهای ترکیبی و داروهای نایاب می باشد.