بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بخش داروخانه بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آیا می دانستید که نسخه دامپزشک را بدون مراجعه به داروخانه های سطح شهر و سرگردانی در ترافیک می توانید به سرعت از داروخانه بیمارستان تهیه کنید!!؟؟
پس از مراجعه به بیمارستان و بعد از تشخیص عارضه و تجویز دامپزشک ، درمان حیوان توسط دارو های موجود در داروخانه بیمارستان انجام می شود.
داروخانه بیمارستان دامپزشکی پایتخت با کادری مجرب و متخصص عرضه کننده تمامی داروها و مکمل ها و محصولات بهداشتی و درمانی تخصصی سگ و گربه و تمامی حیوانات خانگی ، همچنین ساخت داروهای ترکیبی و داروهای نایاب می باشد.