بخش آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در بیمارستان دامپزشکی پایتخت تمامی آزمایش ها بطور تمام اتوماتیک بوسیله بهترین و پیشرفته ترین دستگاه ها در سطح کشور انجام می شود.

این آزمایش ها به بخش های زیر تقسیم می شوند:

  • آزمایشگاه هماتولوژی: برای بررسی فاکتور های مختلف خونی شامل شمارش سلول های خونی، تشخیص انواع کم خونی ها و بیماری های عفونی.
  • آزمایشگاه بیوشیمی: جهت بررسی فاکتور های سرمی با هدف تشخیص چگونگی فعالیت ارگان های بدن مانند کبد وکلیه و سنجش فاکتور هایی چون گلوکز، تری گلیسیرید، اسید اوریک و ……
  • آزمایشگاه پاتولوژی: برای بررسی نمونه های گرفته شده از حیوان جهت تشخیص آسیب های ایجاد شده به دنبال ابتلا به بیماری های مختلف.
  • آزمایشگاه سرولوژی و هورمون: جهت بررسی وضعیت ایمنی و مصونیت حیوان نسبت به بیماری های خاص از جمله هاری و تعیین میزان هورمون های مهم در بدن.
  • آزمایشگاه میکروبیولوژی: شامل بخش های قارچ شناسی،باکتری شناسی و انگل شناسی است.جهت تشخیص بیماری های قارچی و انواع مختلف بیماری های میکروبی.
    همچنین آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی پایتخت آزمایش تیتر هاری مورد تایید اتحادیه اروپا را نیز انجام می دهد.